BixB

Ինչպես գնել / վաճառել և պահել թվային արժույթները

վաճառել Ինչպես գիտեք, BixBcoin- ը չունի ֆիզիկական ձև և փոխանցվում է թվային եղանակով, ուստի անհրաժեշտ չէ ֆիզիկապես ներկա լինել BixBcoin գնելու համար, դա կարող եք անել առցանց և ինտերնետի միջոցով:Ինչպես գիտեք, BixBcoin— ը չունի ֆիզիկական ձև և փոխանցվում է թվային եղանակով, ուստի անհրաժեշտ չէ ֆիզիկապես ներկա լինել BixBcoin գնելու համար, դա կարող եք անել առցանց և ինտերնետի միջոցով: Ինչպես գիտեք,…

Read more

بیکسبی کوین bixb bixbcoin bixbcoins bixbcoin bixb bixbarmenia bixb crypto

Miner / What or Who is a Miner?

Miners are devices that are designated for extraction that have many different types; the people who enter the field by investing in mining are also called miners. miner Miners use their hardware to help BixBcoin transactions take place and keep the network secure. The device used to extract BixBcoins is also called a BixB miner. miner Mining in BixBcoin means…

Read more

BixB

Objectives

 Eliminating the need for intermediaries (there is a neutral policy that is supported by software and there is no human intervention) Transactions being done without borders and restrictionsEnsure maximum securityPay lower transaction fees Blockchain Cannot be Easily Destroyed. Each participant in the BixBcoin network is called a Node. Nodes are Knots that can connect to the network through their…

Read more

BixB

BixB Cryptocurrency For Payments

BixB Cryptocurrency For Payments Bixb Smart contracts provide the ability to execute tamper-proof digital agreements, which are considered highly secure and highly reliable. Cryptocurrency In order to maintain a contract’s overall reliability, the inputs and outputs that the contract relies on also need to be secure.  BixB coins provide a reliable connection for external data that is provably secure end-to-end. Cryptocurrency What Is BixB Coin?​…

Read more