Daily Archives: December 25, 2020

bixbcoin bixb bixbarmenia

Ինչպես գնել / վաճառել և պահել թվային արժույթները

վաճառել Ինչպես գիտեք, BixBcoin- ը չունի ֆիզիկական ձև և փոխանցվում է թվային եղանակով, ուստի անհրաժեշտ չէ ֆիզիկապես ներկա լինել BixBcoin գնելու համար, դա կարող եք անել առցանց և ինտերնետի միջոցով:Ինչպես գիտեք, BixBcoin– ը չունի ֆիզիկական ձև և փոխանցվում է թվային եղանակով, ուստի անհրաժեշտ չէ ֆիզիկապես ներկա լինել BixBcoin գնելու համար, դա կարող եք անել առցանց և ինտերնետի միջոցով: Ինչպես գիտեք,…

Read more

بیکسبی کوین bixb bixbcoin bixbcoins bixbcoin bixb bixbarmenia bixb crypto

Miner / What or Who is a Miner?

Miners are devices that are designated for extraction that have many different types; the people who enter the field by investing in mining are also called miners. miner Miners use their hardware to help BixBcoin transactions take place and keep the network secure. The device used to extract BixBcoins is also called a BixB miner. miner Mining in BixBcoin means…

Read more

bixbcoin bixb bixbarmenia

Objectives

 Eliminating the need for intermediaries (there is a neutral policy that is supported by software and there is no human intervention) Transactions being done without borders and restrictionsEnsure maximum securityPay lower transaction fees Blockchain Cannot be Easily Destroyed. Each participant in the BixBcoin network is called a Node. Nodes are Knots that can connect to the network through their…

Read more